พลอยนพเก้า พลอยมงคลของไทย ที่สืบทอดกันมาตามตำรา

พลอยนพเก้า พลอยมงคลของไทย ที่สืบทอดกันมาตามตำรา

บทกลอนเกี่ยวกับ พลอยนพเก้า ในตำราเรียนที่ยังคงก้องอยู่ในหัว ที่ทำให้นึกย้อนไปถึงอดีต สมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียน แม้ว่าจะไม่เคยสนใจจริงจัง แต่ทำไมทุกครั้งที่ได้ยินบทกลอนนี้ คุณกลับมีความรู้สึกเหมือนว่ากำลัง “ต้องมนต์สะกด” อยากมีครอบครองให้ได้ในสักวันหนึ่ง

บทกลอน พลอยนพเก้า

ตำนานของ พลอยนพเก้า

“พลอยนพเก้า” หรือ “พลอยนพรัตน์” เป็นสัญลักษณ์แทนดาวนพเคราะห์ ทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะ ซึ่งมีเทพดูแล มีคุณสมบัติในทางสิริมงคล ป้องกันภยันตรายต่างๆ

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองครบทั้งหมด จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด ทำสิ่งใดย่อมมีความสำเร็จ เรียกทรัพย์ให้กับผู้สวมใส่ ให้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เสมอ ส่งผลให้ผู้ครอบครองเจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง

ความศักดิ์สิทธิ์ของ พลอยนพเก้า

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในสมัยอยุธยาอัญมณีทั้ง 9 นี้ มีไว้เฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรวบรวมความงดงาม ความเชื่อ และความศรัทธาเกี่ยวกับนพรัตน์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้แหวนนพเก้าจึงมีทั้งความงามและคุณค่าในตัวเอง โดยแทบไม่ต้องปรุงแต่ง

พลอยนพเก้าทั้ง 9 ชนิด มีอะไรบ้าง

มีบทกลอนอีกหนึ่ง บนกลอนที่กล่าวถึงพลอยนพเก้าและความหมาย เป็นตำราที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดังนี้

เพชร ยิ่งใหญ่ไพรีไม่มีกล้ำ
ทับทิม นำอายุยืนเพิ่มพูนผล
อุดมลาภยศศักดิ์ประจักษ์ดล
มรกต กันภัยพ้นผองเล็บงา
บุษราคัม ฉาบเสน่ห์ไม่เสแสร้ง
โกเมน แจ้งแคล้วพาลภัยใจสุขา
ไพลิน ย้ำความร่ำรวยช่วยนำพา
มุกดาหาร เสน่หาน่าเมียงมอง
อัน เพทาย ช่วยกันโทษที่โฉดเขลา
ไพฑูรย์ เล่ากันฟอนไฟภัยทั้งผอง
ดลบันดาลให้เทวามาคุ้มครอง
สบสนองคุณค่าแจ้งแห่งนพรัตน์

พลอยนพเก้า

หากลองแปลความหมายจากบนกลอน จะพบว่าพลอยนพเก้า ทั้ง 9 ชนิด เป็นพลอยมงคลอย่างยิ่ง เป็นพลอยที่เสริมสิริมงคลให้กับผู้เป็นเจ้าของครบในทุกด้านและทุกมิติ

1. เพชร ถือว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีทั้งปวง เป็นสัญลักษณ์ถึงความยิ่งใหญ่ มีชัยชนะศัตรู

2. ทับทิม ดลบันดาล ความสำเร็จ เกียรติยศ ชื่อเสียง อายุยืน

3. มรกต ดลบันดาล ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันอันตราย

4. บุษราคัม ดลบันดาล เสน่ห์อันเป็นที่รัก ความเมตตากรุณา

5. โกเมน ดลบันดาล โชคลาภ พ้นภัยพาล สุขภาพแข็งแรง

6. ไพลิน ดลบันดาล เงินทอง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย

7. มุกดาหาร ดลบันดาล ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น ชนะศัตรู

8. เพทาย คือ ป้องกันและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ชนะคดีความ

9. ไพฑูรย์ คือ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งปวง

แหวนนพเก้า ๙ แบบ ๙ สไตล์

แหวนนพเก้า 9 แบบ

หากคุณกำลังมองหาแหวนนพเก้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคุณ ตัวตนขอเสนอแหวนนพเก้าดีไซน์ร่วมสมัย ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการสวมใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณ และทั้งหมดนี้ ตัวตนคัดคุณภาพพลอยทุกเม็ดอย่างเข้มข้น ด้วยนักอัญมณีวิทยาประสบการณ์สูง

นพเก้า สไตล์ที่ ๑

พลอยนพเก้า แบบที่ 1

แหวนแถวคลาสสิค ดีไซน์อมตะ ที่อยู่มาในทุกยุคสมัย และไม่เคยตกเทรน ประดับพลอยนพเก้าขนาด 2 mm เพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 3 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๒,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Classic Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๒

พลอยนพเก้า แบบที่ 2

แหวนแถวฝังหุ้ม เพิ่มลูกเล่นความหวาน สวมง่ายติดนิ้ว ไร้เตยเกี่ยว ประดับพลอยนพเก้าขนาด 2 mm เพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 3 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๒,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Sweet Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๓

พลอยนพเก้า แบบที่ 3

แหวนนพเก้าดีไซน์ร่วมสมัย ออกแบบให้สวมได้ตั้งแต่วัยทำงานตอนต้น ประดับพลอยบุษราคัม 3 mm พลอยนพเก้าขนาด 2 mm และเพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 6 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๒,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Cluster Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๔

พลอยนพเก้า แบบที่ 4

แหวนนพเก้าสุดพริ้วไหว ด้วยเกลียวคลื่นของสัญลักษณ์ Infinity (∞) โชคดีไม่รู้จบ ประดับพลอยไพฑูรย์ 3 mm พลอยนพเก้าขนาด 1.5 mm และเพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 1.5 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๓,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Infinity Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๕

พลอยนพเก้า แบบที่ 5

แหวนแถวฝังล็อค ไร้เตย เพิ่มเพชรเม็ดใหญ่ขึ้น สวมง่าย แม้ต้องสวมถุงมือแพทย์ ประดับพลอยนพเก้าขนาด 2 mm เพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 6 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๕,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Lucky Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๖

พลอยนพเก้า แบบที่ 6

แหวนนพเก้าดอกไม้ ชูช่องาม ไม่มากไป ไม่น้อยไป สวมแล้วสวย ร่ำรวยทรัพย์ ประดับพลอยบุษราคัม 4 mm พลอยนพเก้าขนาด 2 mm และเพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 3 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๖,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Flowery Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๗

พลอยนพเก้า แบบที่ 7

แหวนนพเก้า ซ่อนทรัพย์ ตำราที่สืบทอดกันมาเนิ่นนาน ประดับพลอยนพเก้าขนาด 2.5 mm เพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนัก 3 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๑๘,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Hidden Treasures Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๘

พลอยนพเก้า แบบที่ 8

แหวนนพเก้าใบมะกอก ความหมายดีทั้งตัวแหวน และตัวพลอยนพเก้า ประดับพลอยนพเก้าขนาด 2.0 mm จำนวน 2 ชุด และเพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนักรวม 6 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๒๓,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Olive Noppakao Ring

นพเก้า สไตล์ที่ ๙

พลอยนพเก้า แบบที่ 9

แหวนนพเก้าตำรับชาววัง ดีไซน์หรูหรา ดีเทลละเอียด สร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ประดับพลอยทับทิม 3.5 mm พลอยนพเก้าขนาด 2.5 mm และเพชรแท้ น้ำ 99/VVS น้ำหนักรวม 3 ตังค์

ตัวเรือนทองแท้ เริ่มต้น ราคาวงละ ๓๗,๙๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สไตล์นี้ ➢ Royal Noppakao Ring

บทสรุป

พลอยนพเก้า เป็นพลอยมงคลที่สืบทอดกันมา และมีหลักฐานประจักษ์แก่สายตา ว่าสามารถช่วยเสริมสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของได้อย่างสูงสุด ทำให้ผู้มีครอบครอง มีชีวิตที่สุขสบาย ประสบความสำเร็จ มีเกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนสามารถนำพาความมั่งคั่ง ร่ำรวย และป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นได้ ทำให้เจ้าของมีอายุที่ยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ด้วยความศักธิ์สิทธิ์ของพลอยนพเก้านี่เอง ทำให้ตำราที่สืบทอดมา ได้รับการสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย พลอยนพเก้าก็ยังคงเป็นที่หนึ่งของพลอยมงคลของไทย หากคุณผู้อ่านเชื่อในพลังของพลอยนพเก้า อย่าลืมเลือกสรรดีไซน์ที่ชอบ ถูกโฉลก เพื่อมาสวมประดับไว้กับตัวนะครับ รับรองว่า ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Tuaton Jewelry
Instagram : Tuaton Jewelry
Tel : 087-5452612

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *